Software & Hardware

NEXUS - SALARII

 • Program adiacent, din suita Nexus.ERP. Poate functiona si separat daca se doreste doar acest modul pentru calculul salariilor.

 • Facilitati:
 • Permite gestionarea completa a contractelor de munca si a deciziilor de salarizare - nu se mai foloseste REGES/REVISAL
 • Permite importul datelor din din XML-ul aferent REGES (Revisal)
 • Listare formulare - contracte de munca, decizii de angajare/ incetare/ suspendare, etc. direct din program
 • Calcul configurabil pentru: diverse tipuri de salarii (avansuri, acord, regie, etc), sporuri salariale, tichete masa, alte tipuri de tichete, premii, concedii medicale, concedii de odihna, retineri taxe si impozite datorate de angajat si de angajator catre stat, retineri personale datorate tertilor
 • Calcul invers al salariilor, de la net la brut si de la brut la brut
 • Calcul automat si parametrizat al indemnizatiilor de concediu de odihna si de concediu medical
 • Evidenta si calcul pentru mai multe tipuri de premii: brute, nete, premii de vacanta si stimulente. Se ofera calculul premiilor brute, pornind de la premiul net si salariul din luna, astfel incat premiul net stabilit sa se adauge, fara a influenta - prin cresterea valorilor taxelor si impozitelor - salariul lunar net.
 • Evidenta retinerilor personale fără sold (alocatie), a retinerilor cu sold prin adaugare (fond garantie) si a retinerilor cu sold prin diminuare (rate la banci)
 • Rapoarte specifice :state de plata pentru avans, lichidare, concedii medicale, concedii de odihna, fluturasi, rapoarte centralizatoare, impozite de plata, rapoarte configurabile, fisa salariatului, contracte de munca, adeverinte vechime in munca, adeverinta asigurat sanatate, adeverinta coasigurat, adeverinta stagiu pentru indemnizatie crestere copil si alte tipuri de adeverinte; rapoartele sunt configurabile: coloane, dimensiuni, fonturi, aspect, antet, subsolul, semnaturi, grupari, filtrari, ordonari, coloane calculate, texte suplimentare
 • Posibilitate de export a rapoartelor în diferite formate: pdf, excel, word, txt
 • Generare fluturasi în format "pentru plic"
 • Transmiterea automata a fluturasilor catre salariati prin email
 • Configurare avertizari cu privire la: expirare contracte, expirare fise medicale
 • Generare automata a notelor contabile pentru contabilitatea financiara
 • Generare automata a notelor contabile pentru contabilitatea financiara
 • Declaratia 112